Arbelunda mar

Arbelunda mar är ett våtmarksområde som restaurerades 2019. Man har därefter konstaterat häckning av årta, skedand, snatterand och kricka samt vadarna tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, storspov, strandskata och större strandpipare. Vidare har häckning av knölsvan, sothöna, smådopping och trana konstaterats.

Snatterand Foto: StefanSvenaeus

Snatterand

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Du kan se Arbelunda mar i topografiska kartan här 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO