Ancylusvallen vid Bredsättra

Mäktig strandvall från tiden för Ancylussjön

Välutbildad strandvall

Vid Bredsättra är Ancylusvallen välutbildad och mäktig. Det är en strandvall från Östersjöns förstadium Ancylussjön. På strandvallen finns torra betesmarker med inslag av sandstäpp. På insidan dämmer strandvallen upp den numera utdikade Skedemosse. I söder finns en del tallskog på vallen. 

Ancylusvallens högsta nivå ligger här 20 m över havsnivån. Den höjer sig knappt fem meter över omgivningen och är cirka 300 m bred. Vallen är huvudsakligen uppbyggd av sand.

I den södra delen har ett projekt för återskapande av biologisk mångfald i sandstäpp genomförts. Där har man öppnat sandytor för att öka insektslivet.

En växtlokal på vallen framhålls av Ölands Botaniska Förening, som kallar lokalen Mosshaget-Skedås i sin guide över Ölands växtvärld. 

Läs mer om Ölands strandvallar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO