Älvkvarnssten på Greby alvar

Ett flyttblock med 120 älvkvarnar även kallade skålgropar. Groparna har knackats fram i stenen under stenålder-bronsålder. Den vanligaste tolkningen av groparnas funktion är att de spelat en viktig roll inom fruktbarhetskultens olika yttringar för god skörd. En hypotes är att man rituellt malde sädeskorn i dem, eftersom de flesta ligger i anslutning till forntida åkrar. 

Fornlämning Räpplinge 41:1

Källa: Fornsök och Wikipedia

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO