Algutsrums kyrka

Den stora salskyrkan reser sig mäktigt på landborgskrönet med vid utsikt över Kalmarsund. I äldre tider har kyrktornet också utgjort ett viktigt sjömärke. I kyrkan finns altarskåpet från St Knuts kapell vid Gråborg

En stor salkyrka från 1822 med sakristia i öster. Tornet är byggt 1864. Altarskåpet från ca 1500, stod ursprungligen i S. Knuts kapell vid Gråborg. Dopfunten är från 1100-talet. Kyrkskeppet, som har namnet "Walkyrien" från 1860, är skänkt av sjömannen Anders Fredric Engström. 

Av den medeltida kyrkan finns få lämningar kvar. Den uppfördes på samma plats som den nuvarande kring år 1100 och bestod från början av en absidkyrka med kort kor. Västtornet, som uppfördes samtidigt eller kort därefter, innehöll både klock-och skyttevåning. Sandstenskolonetter från denna tid finns bevarade i den nuvarande ingången till sakristian liksom en dopfunt i kalksten från slutet av 1100-talet.

Källa: Ölands kyrkor, Ragnhild Boström

Växtlokal

Området runt kyrkogården har många olika växter. I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening  beskrivs dessa växter närmare och var de växer.

Här finns en karta över dessa växtplatser

Naturtyper som finns runt kyrkan är sandig mark, kultiverad gräsmark och människoskapade miljöer. Väster om kyrkan finn en stor öppen plats där man tidigare tagit grus och sand.

Speciella arter som finns här är rika bestånd av stor nunneört och olika veronika-arter. Bästa tid för besök är tidigt på säsongen och april-maj.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO