Alböke gamla station

Station på f d Ölands järnväg. Den gamla stationen är i dag privatbostad. Den ligger i Stora Haglunda by.

Läs mer om Ölands Järnväg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO