Alböke gamla station

Station på f d Ölands järnväg. Den gamla stationen är i dag privatbostad. Den ligger i Stora Haglunda by.

Läs mer om Ölands Järnväg.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb