Ryggåsstugor
8 platser

En ryggåsstuga är ett envåningshus utan innertak och var den i Norden under äldre tider vanliga formen av bostadshus för allmogen.

Visa på karta

Ryggåsstuga i Eriksöre

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO