Platser/områden där Länsstyrelsen eller kommunen inrättat ett särskilt skyddat/vårdat område från natursynpunkt. Här finns ofta informationstavlor, parkering och särskilda strövstigar, men inte alltid. Här finns också den enda nationalparken, Blå Junghfrun, som har anknytning till Öland.

I texten för många av reservaten finns en länk till en Google-karta där du kan se reservatsgränser, infoplatser, parkeringsplatser m m. Om du öppnar kartan i fullformat kan du även följa med i kartan när du förflyttar dig om du tillåter Google att se var du är (blå prick=din position). Ibland kan din telefon i stället visa en google-karta du använt tidigare p g a den cachning som sker i mobiler. Detta sker dock inte i dator/desktop som alltid hämtar nya uppgfifter.

För att se info om service i reservat håller vi även på att lägga in Naturvårdsverkets reservatskarta. Du kan öppna den för hela Öland med denna länk.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO