Gravfält
32 platser

Visa på karta

Folkeslunda gravfält - Kroppkakestenen

Fornlämningar i form av flera förhistoriska gravar inom ett område.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb