Ölands fornborgar dateras av tradition till folkvandringstid (400-550 e v t). Idag vet man att många är anlagda tidigare än så. De byggdes som försvar vid yttre angrepp, men även har flera fungerat som handelsstationer. Många av fornborgarna rymmer spår efter ett stort antal husgrunder.

Det finns 16 fornborgar på Öland enligt Mårten Stenberger (Ölands forntida borgar).  Flertalet var samlingspunkter i förhistoriska orostider för befolkningen på Öland. Några är lätta att besöka och uppleva, t o m delvis uppbyggda på nytt som Eketorp; andra svåra att se och besöka. Vi har här presenterat alla, även de där inte mycket finns kvar att se och som kräver mycket uppoffringar att hitta.

Länsstyrelsen anger i "Natur och kultur på Öland" 21 kända fornborgar. Förutom de i Stenbergers lista tillkommer Kvigerälla borg, Brostorps borg, Sörby borg och Åkersberga borg. De två sistnämnda anges på kartan som förmodade platser.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO