Älvkvarnar
6 platser

… Älvkvarnar, även kallade skålgropar, är små gropar i flata stenar. Groparna har knackats fram i…

Visa på karta

Gettlinge gravfält

Älvkvarnar, även kallade skålgropar, är små gropar i flata stenar. Groparna har knackats fram i stenen under stenålder-bronsålder. Den vanligaste tolkningen av groparnas funktion är att de spelat en viktig roll inom fruktbarhetskultens olika yttringar för god skörd. En hypotes är att man rituellt malde sädeskorn i dem, eftersom de flesta ligger i anslutning till forntida åkrar. De är fornlämningar

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO