Södra utmossen restaurerad

Av Stefan. Publicerad 12 juni 2021.

Södra utmossen vid Lenstad har under många år växt igen och sly kommit upp. Nu har Länsstyrelsen genomfört ett omfattande gräv- och restaureringsarbete. Man har tagit bort tidigare uppgrävda massor som legat i vallar och röjt bort buskar och sly. Delar av mossen har slåttrats.

En ny observationsplattform i den norra delen av mossen har också byggts.

Du kan läsa mer om Södra utmossen och hitta dit här.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO