Nya kategorier i AlltPåÖland.com

Av Stefan. Publicerad 10 november 2017.

Vi har nu över 1000 platser i AlltPåÖland.com. Nya kategorier som tillkommit det senaste året är

- Jonathan Lindströms Öland, där uppgifter från hans bok "Biskopen och korståget 1206" kopplas till platser på norra Öland, bl a Åkers fornby och Ebberskogs fornby

- Milstenar och andra gamla vägmärken, läs mer om dessa här

- Kyrkskepp. I de flesta öländska kyrkor finns ett kyrskepp, eller votivskepp, som ibland har skänkts till kyrkan som tack för att man klarat sig med livet i behåll efter en förlisning på havet. Ofta finns en historia kring skeppen som är värd att berättas. I Ander Nilsons bok "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland"  (1980) kan man läsa mer. Läs mer här.

- Vattendrag. Några av de större öländska vattendragen beskrivs var de rinner ut och vad som finns i deras avrinningsområden. 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO