Ny artikel - Om Ölands testfält

Av Stefan. Publicerad 25 mars 2020.

1955 påbörjades anläggandet av ett testfält på Stora alvaret för att undersöka kamerornas exakthet vid flygfotografering. Totalt 184 punkter markerades i terrängen i form av betonglock.

Läs artikeln om Ölands testfält här

Hitta platser med koppling till Ölands testfält här

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO