Höstens fågelrariteter

  • Blåstjärt Foto: Stefan Svenaeus

På samma sätt som våren på Öland drar till sig fågelskådare vecka 20 och 21 har fågelskådarna veckorna 41 och 42 som sin höjdpunkt under hösten. Då kommer sällsynta flyttfåglar från öster till Öland. Det är mest sångare som tajgasångare, kungsfågelsångare, brunsångare m fl det handlar om. En annan uppskattad art är tajgablåstjärt.

De platser de dyker upp på ligger på Ölands östkust. Bäst är små dungar med öppna marker omkring.

De lokaler som är bäst i detta sammanhang ser du här.

Tillbaka till FÅGELSKÅDNING PÅ ÖLAND

SE DAGENS FÅGLAR PÅ ARTPORTALEN

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO