Fågelskådning på Öland

Klicka dig vidare på länkarna nedan

Vinterskådning

Fågelsträcket utefter kusterna

Fågelsträcket över land

Vårens rariteter

Höstens rariteter

Särskilda häckningsarter

Stora alvaret

Här kan du gå långa promenader i helt öppna marker och möta ett ödsligt läte från ljungpipare. Sånglärkor sjunger ovanför dig och stenskvättor hoppar i stenmurarna. Trädlärkor kan höras ibland liksom i en del öppna alvarområden i Mittlandsskogen och längre norrut.

Du kan stanna lite överallt där du befinner dig i närheten av Stora alvaret eller åker en väg tvärs över Stora alvaret. De fina vandringslederna är väl lämpade att hitta alvarets fåglar. En plats som många besöker är Möckelmossen.

Sjöar och våtmarker

Här hittar du sjöar och våtmarker i inalndet eller nära kustens som kan ge god utdelning när det gäller fåglar

Här ser du ett antal våtmarker och sjöar som kan var besväret värt att besöka som fågelskådare.

Nattfåglar

I slutet av maj och i juni före midsommar är tiden för att lyssna efter nattsångare, som t ex kornknarr, vaktel och kärrsångare. Kring midnatt brukar de flesta näktergalar tystna och då kan man lättare höra övriga nattsångare. Du kan lämpligen färdas efter östra landsvägen och stanna då och då för att lyssna. Vid våtmarker kan det också vara lönt att stanna för att kanske höra småfläckig sumphöna.

Om du vill höra nattskärra är Bödaskogen ett bra område. På södra Öland är området strax väster om Gösslunda på vägen mellan Södra Bårby och Alby en bra plats att stanna en stund. Ytterligare några platser kan du se här

Fågeltorn

Du får en lista på fågeltorn och var de är placerade

Alla upp gifter som lämnas i denna och anknytande artikal om fågelskådning har som källa boken Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening), boken Ölands fåglar (Ölands Ornitologiska Förening, redaktör Pav Johnsson) samt i några fall våra egna erfarenheter.

SE DAGENS FÅGLAR PÅ ARTPORTALEN

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO