Ölands socknar

  • Källa: Google Maps
  • Källa: Wikipedia
  • Källa: Wikipedia
  • Källa: Wikipedia

Öland har 33 socknar och en stad, Borgholm.

 

Källa: Wikipedia

 

Källa: Wikipedia

 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO