Målaren Per Ekström

  • Foto: Wikimedia Commons
  • Ekströmshuset i Borgholm Foto: Stefan Svenaeus 2013
  • Atelje för studier av solnedgången Foto: Stefan Svenaeus 2023
  • Ekströms hus i Mörbylånga Foto: Stefan Svenaeus 2023
  • Frimärkshäfte 2003
  • Foto: Stefan Svenaeus 2023
  • Foto: Stefan Svenaeus 2023
  • Skulptur på torget i Mörbylånga Foto: Stefan Svenaeus 2023

Per Ekström var Ölands förste infödde konstnär och av de flesta också ansedd som den störste. Han föddes 1844 i en liten malmstuga i Övra Segerstad.

Ekström studerade vid akademien i Stockholm 1865-1872. 1875 erhöll Ekström akademiens kungliga medalj och följande år ett reseunderstöd om 400 kr av Oscar II, varefter han drog söderut för att på ort och ställe studera det nya franska friluftsmåleriet. Han slog sig ner i Montmartre och målade i skogarna runt Paris.

1882 bosatte han sig i den lilla byn Carolles i Normandie. Här stegrades hans tidigare armod till ren nöd och han förde en ständig kamp både med sina motiv - solen och dess effekter mot vatten - och en allt mer fordrande värdshusvärd. Han lyckades sällan sälja någon duk och blev nu också oftast refuserad vid Salongen i Paris. Han blev även kallsinnigt bemött av de svenska kritikerna vid den utställning, "Från Seinens strand", som Parissvenskarna arrangerade i Stockholm och Göteborg 1885.

1887 återvände Ekström till Paris och slog sig ner i Batignolles. På den svenska konstavdelningen vid 1889 års världsutställning i Paris erhöll han en guldmedalj för sina utställda arbeten. Det blev en seger efter så många års slit och envis kamp. Vid en utställning i Stockholm året därpå upptäcktes Per Ekström slutligen även i Sverige. Samma år, 1890, återvände han till Öland. Efter en kort sejour på hemön bosatte han sig i Stockholm och Göteborg, men återkom nästan varje år hit för att måla.

1909 flyttade han till Borgholm och bosatte sig där på Villagatan 7 i ett hus som idag kallas Ekströmska villan och är byggnadsminne.

Ekströmshuset i Borgholm Foto: Stefan Svenaeus 2013

Men han reste regelbundet ner till sitt favoritmotiv i Segerstad, solens spel över vattendränka alvarsmarker. När vår- och höstfloden kom från Stora alvaret, svämmade Segerstads malm över. Mellan Rambergs kärr och "Oceanen" låg stugorna på malmen som på en kringfluten ö och stinsen i Segerstad skickade telegram till Ekström i Borgholm: "Ymnigt vattenflöde - kom genast!"

Sex år senare flyttade Ekström till ett hus vid stranden i Mörbylånga på Hamngatan 9.

Ekströms hus i Mörbylånga Foto: Stefan Svenaeus 2023

Vid det gamla föräldrarhemmet i Segerstad lät han bygga två ateljéer. En för att studera soluppgången i öster och en för att studera solnedgången i väster.

Atelje för studier av solnedgången Foto: Stefan Svenaeus 2023

För studier av solnedgången

 

För studier av soluppgången

Under sina sista år målade Ekström ofta små studier av färg och ljus, helt utan detaljer. Dessa lysande impressionistiska mästerverk av en åldrad mästare står som en syntes av ett helt konstnärslivs samlade kunskap och skapande.

Per Ekström avled 1935 och ligger begrav på kyrkogården i Segerstad.

Foto: Stefan Svenaeus 2023

 

Foto: Stefan Svenaeus 2023

På torget i Mörbylånga finns en skulptur av Per Ekström målande framför sitt stativ. Konstnär Jörgen Hammar.

Skulptur på torget i Mörbylånga Foto: Stefan Svenaeus 2023

2003 kom ett frimärkshäfte med öländska motiv där en av Ekströms tavlor var häftets framsida.

Frimärkshäfte 2003

Källa: ÖLANDSMÅLARE - Hundra år av öländskt måleri (Anders Nilson 1995)

Läs mer om Per Ekström i boken Öländska horisonter utgiven 2023 av Ölands Hembygdsförbund

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO