Högsommarens vackra vägkanter

 • Väddklint (rödlila) och färgkulla (gula) Foto: Stefan Svenaeus
 • Väddklint (rödlila), gulmåra (gula), vildmorot (vita), cikoria (jusblå), blåeld (mörkblå Foto: Stefan Svenaeus
 • Vildmorot och enstaka cikoria vid rastplatsen mellan Vickleby och Resmo. Foto: Stefan Svenaeus
 • Backsilja vid Sandby Foto: Stefan Svenaeus
 • Cikoria med väddklint i bakgrunden. Foto Stefan Svenaeus
 • Blåeld Foto: Stefan Svenaeus
 • Gulmåra i förgrunden och färgkulla lite längre bort (den rödlila väddklinten däremellan). Foto: Stefan Svenaeus
 • Palsternacka mellan Gårdby och Björnhovda. Foto: Stefan Svenaeus
 • Pukvete. Foto: Stefan Svenaeus
 • Kungsmynta. Foto: Stefan Svenaeus
 • Mörkt kungsljus (till vänster ängssyra). Foto: Stefan Svenaeus
 • Vit sötväppling Foto: Stefan Svenaeus
 • Gulmåra Foto: Stefan Svenaeus
 • Gullusern Foto: Stefan Svenaeus
 • Färgkulla Foto: Stefan Svenaeus
 • Stånds Foto: Stefan Svenaeus
 • Palsternacka Foto: Stefan Svenaeus
 • Renfana Foto: Stefan Svenaeus
 • Grenigt kungsljus Foto: Stefan Svenaeus
 • Cikoria (blå), vildmorot (vita) Foto: Stefan Svenaeus
 • Vildmorot (vita) och gulmåra Foto: Stefan Svenaeus
 • Ängssyra Foto: Stefan Svenaeus
 • Gul sötväppling Foto: Stefan Svenaeus
 • Väddklint Foto: Stefan Svenaeus
 • Grusslok vid Möckelmossen Foto: Stefan Svenaeus
 • Här dominerar väddklint (rödlila) och gul sötväppling Foto Stefan Svenaeus
 • Färgkulla (gula) och väddklint (rödlila) Foto: Stefan Svenaeus
 • Cikoria (blå), väddklint (rödlila) Foto: Stefan Svenaeus

Där Ölands vägkanter klipps på ett genomtänkt sätt erbjuder de i mitten av sommaren en blomsterprakt som på få andra ställen. Det sprakar av vitt, gult, blått och rödlila; ibland bara blått och gult eller vitt och blått; ibland alla färger på en gång. Särskilt på södra Öland kan man se dessa vägkanter. Vägarna över Stora alvaret, som mellan Resmo och Stora Brunneby samt mellan Bårby och Alby, är bland de mest praktfulla. Ett lämpligt stopp är vid Möckelmossens infoplats.

Väddklint (rödlila), gulmåra (gula), vildmorot (vita), cikoria (jusblå), blåeld (mörkblå Foto: Stefan Svenaeus

Utefter 136:an ser man oftast en kombination av cikoria (blått) och ängssyra (brunrött), vilken är de vanligaste vägkantsblommorna.

Vildmorot (vit flock, ser ut som hundkex) finns också i stora mängder i mitten av juli.

Vildmorot och enstaka cikoria vid rastplatsen mellan Vickleby och Resmo. Foto: Stefan Svenaeus

Vildmorot

Andra vita blommor, som inte är lika vanliga är vit sötväppling.

Vid Sandby har en vildmorot-släkting invaderat vägkanterna: backsilja (sällsynt i vanliga fall). 

Backsilja vid Sandby Foto: Stefan Svenaeus

Backsilja

Bland de blåa blommorna är det cikoria som dominerar och på vissa platser blåeld; cikorian med den lite ljusare blå färgen än blåelden. Den senare håller på att breda ut sig, men annars har alltid Neptuni åkrar varit ett säkert ställe att se den.

Cikoria med väddklint i bakgrunden. Foto Stefan Svenaeus

Cikoria

 

Blåeld Foto: Stefan Svenaeus

Blåeld

De gula blommorna domineras av gulmåra, gullusern och färgkulla. Även gul sötväppling, stånds och renfana fnns här och där. Stånds är en högrest, korgblommig växt som står lite för sig själv. Renfana blommar som mest lite senare i juli. Den är också en korgblommig växt men som bara har en samling gula knappar som blommor.

Gulmåra i förgrunden och färgkulla lite längre bort (den rödlila väddklinten däremellan). Foto: Stefan Svenaeus

Gulmåra i förgrunden och färgkulla lite längre bort (den rödlila väddklinten däremellan)

En lite ljusare gul färg har palsternackan, en hundkex-släkting, som dominerar några partier av vägen mellan Gårdby och Björnhovda.

Palsternacka mellan Gårdby och Björnhovda. Foto: Stefan Svenaeus

Palsternacka

Rödlila blommor har väddklinten. Den är mycket vanlig utmed de flesta vägkanter.

Väddklint Foto: Stefan Svenaeus

Väddklint

En växt som lyser klart rött på lite håll i gräset är pukvete, som kan ses på flera platser längs östra landsvägen genom Gårdby och Sandby.

Pukvete. Foto: Stefan Svenaeus

Pukvete

Kungsmynta är inte så allmän, men har vackra rosa blommor.

Kungsmynta. Foto: Stefan Svenaeus

Kungsmynta

Så är det kungsljusen som pryder vägkanterna; inte i några mängder, men praktfulla i sin hållning. Mest ser man det mörka kungsljuset och grenigt kungsljus.

Mörkt kungsljus (till vänster ängssyra). Foto: Stefan Svenaeus

Mörkt kungsljus

En växt som inte ståtar med starka färger men likväl är vackert att se är gräset grusslok, som där det växer i större mängd är praktfullt genom sin täta vippa.

Grusslok vid Möckelmossen Foto: Stefan Svenaeus

Grusslok

Här kan du se grussloken vaja i vinden på alvaret

 

 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO