Heliga Birgittas likfärd över Öland

  • Foto: Historiska museet

Heliga Birgitta avled 23 juli 1373 i Rom. Sonen Birger och dottern Katarina var närvarande och de fick ansvaret att föra kistan till Vadstena. Resan inleddes 2 december 1373. Den tog hela sju månader att genomföra och det  berodde på att färden blev en procession genom Europa. Man stannade på många ställen för att berätta om Birgittas liv och förrätta mässor. I resesällskapet ingick ett tjugotal personer. Från Rom färdades man över Apenninerna till Ancona, Rimini och Ravenna. I mars 1374 korsade följet Alperna och fortsatte genom Österrike, Mähren, Schlesien, Polen och Västpreussen. I maj var de framme i Danzig, varifrån färden gick vidare över havet.

Den första hamn i Sverige som skeppet med Birgittas kvarlevor lade till vid var Sikavarp på Ölands östkust, idag känt som Kapelludden. Hit anlände följet den 28 maj. Därefter fördes kistan över Öland till Köpingsvik och vidare söderut till Kyrkhamn vid Ölands södra udde.

Man kan tycka att det varit snabbare att ta sig direkt till fastlandet från Köpingsvik, men förmodligen ville man täcka in så stor del som möjligt av Linköpings biskopsdöme med processionen.

Från Kyrkhamn fortsatte man med båt över Kalmarsund och vidare längs med den svenska kusten för att så småningom nå Vadstena.

Dick Harrison beskriver händelserna och färdvägen i en artikel i Svenska Dagbladet 2015. I boken Ö-land (Årsbok Kalmar län 2002, Kalmar läns hembygdsförbund) finns en artikel om likfärden över Öland. I Bredsättrabygden har alltid Birgittatraditionerna varit levande och en "tvärsöverväg" har "alltid" funnits enligt ortsbefolkningen. På medeltiden fanns en handelsled mellan de på den tiden viktiga handelsplatserna Köpingsvik och Sikavarp. Den gick över byarna Kläppinge, Bredsättra, Hörninge och Solberga. Idag kan delar av vägen skönjas i terrängen.

I Google-kartan ovan har den troliga färdvägen markerats (vägsträckningarna är de som finns i Generalstabskartan från 1870-talet).

 

 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO