Gustav Vasa på Öland

  • Gustav "Vasa" Eriksson

Gustav Vasa intresserade sig mycket för det svenska jordbruket och även det öländska som han var missnöjd med. Kungen utfärdade 1541 Mandat till menige man Opå Öland där han befaller ölänningarna att ha allt sitt hö i hus vid Sankt Olofs dag den 29 juli och vid Sankt Bartolomei dag den 28 augusti skulle all säd vara bärgad. Ölänningarna hade många hästar och Gustav Vasa tyckte att det räckte att varje bonde hade 12 eller 14 stycken vardera.

Gustav Vasa hade stort intresse för fåraveln. Han införskaffade utländska får av den s k engelska rasen till sina kungsgårdar, men ölänningarna var måttligt intresserade. Gustav Vasa anlade fem kungsgårdar på Öland: Horn, Norra Gärdslösa, Rälla, Borgholm och Ottenby. Dessa skapades genom en sammanslagning av de kloster- och kyrkohemman som dragits in till kronan. De skulle dels tjäna som mönstergårdar för traktens bönder, dels vara avelsgårdar för hovets räkning. Vid Ottenby kungsgård lät Gustav Vasa uppföra ett schäferi, en anläggning för fåruppfödning. Fåren betade öster om Ottenby lund på marker som än idag kallas Schäferiängarna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO