Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Inte störa - inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

Hemfridszon

Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.

Cykla i naturen

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa. Man får inte cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda. Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Eldning

Du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter. Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. I nationalparker och naturreservat kan det finnas eldningsförbud.

Plocka blommor, bär, svamp

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat. Du får inte hugga ner eller på annat sätt skada växande träd och buskar. Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. Du får plocka med dig enstaka mindre stenar från naturen. Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten. Det beror på att dessa var viktiga förr i tiden då grisarna gick i skogen och åt sig feta på just ollon och nötter. 

Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Bad, båt och is

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. I nationalparker och naturreservat och i andra skyddade områden gäller särskilda regler. De kan inskränka och begränsa allemansrätten. Att köra med motordrivet fordon på is omfattas inte av allemansrätten.

 

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida. 

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO