Orkidéer

Spindelblomster

Vetenskapligt namn: Listera cordata

Blommar mellan vecka 22 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Det svårfunna spindelblomstret är sällsynt och växer i fuktig, skuggig, ofta mager, vitmossbeväxt mark i granskog. 

Källa: Den nya nordiska floran

 

Spindelblomster hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb