Orkidéer

Gulyxne

Vetenskapligt namn: Liparis loeselii

Blommar mellan vecka 24 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Gulyxne är en lågvuxen art som växer sällsynt i kalkkärr. Den kallas också myggnycklar.

Med hänsyn till att den är mycket sällsynt och sårbar anger vi inte några lämpliga besökslokaler.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb