Gammal hägnad vid Möckelmossen

Strax väster om Möckelmossens infoplats och bara 50 m från vägen finns en hägnad med nedrasad kalksten som innesluter ett ovalt område 27 x 23 m. Det är en fornlämning men FORNSÖK förtäljer inte dess ursprung. 

Några meter österut finns en källa.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb